– در مطب دکتر احراری ویزیت جلسه اول ارتودنسی رایگان است.
– در مطب دکتر احراری، فلورایدتراپی جهت پیشگیری از پوسیدگی، هر ۶ ماه یک بار به صورت رایگان انجام می شود.